Så här odlar vi våra jordgubbar

Den lilla, lilla jordgubbsplantan planteras varsamt i myllig vårvarm jord. Efter cirka 60 dagar ska den stå som en prunkande planta lika röd av bär som grön av klorofyllstinna blad, redo för leverans av de bästa av bär!

Plantering:

Plantering är mer än att gräva ner en jordgubbsplanta i jorden. Plantorna är cirka 6 månader när vi köper dem. De levereras frusna och förvaras kylda inför plantering.

  • Fältet är väl förberett och plöjt.
  • Bäddläggning. Vi kör med en specialmaskin som myllar jorden och formar bäddar där plantorna sätts.
  • Plast- och slangläggning och sedan manuell plantering.

Vatten och näring:

Direkt efter planteringen måste plantorna få livgivande vatten kring rötterna. Vi använder en mycket skonsam bevattningsteknik.

  • En bevattning motsvarande cirka 10 mm regn gör att plantan rotar sig. Jordgubbarna behöver 3-5 mm regn per dag för att växa optimalt under sommaren.
  • Bevattning sker med droppbevattning med slangar mellan varje rad. Cirka 7000 meter slang är utlagd per hektar. Bevattning sker cirka 1 timme/dag med ca 1,5 mm/ha. Näring blandas i vattnet var tredje dag. Denna teknik sparar både vatten och näring. Droppbevattning minskar förlusterna, är effektiv och resurssnål.

Ogräs och halmning:

Det finns alltid en mängd ogräsfrön i marken som gror vid plantering. Ogräsen måste bekämpas och tas bort från odlingen, precis som vilket trädgårdsland som helst.

Vi halmar jordgubbarna för att bären ska vara rena och fina och halmen skyddar mot frost på vintern. På våren letar sig plantorna själv igenom halmen. Halmen täcker även ogräset som hämmas.

Plockning:

När bären plockas knipsas de av så att en del av skaftet sitter kvar. Detta är viktigt för att bibehålla hållbarheten efter skörd. Jordgubbarna plockas effektivt med omsorg och kvalitetskontrollanter övervakar alltid plockningen.

Svensk sommarsmak

Vår odlingsfilosofi

På Lönnslätts Bär är vårt mål är att producera jordgubbar av högsta kvalitet. Vi lever med våra jordgubbar och ska odlingen lyckas krävs det stort engagemang och insatser året om.

Vi provar ständigt nya sorter och ny odlingsteknik för att bli ännu bättre. Vår odling uppfyller även kraven för integrerad produktion som är ett svenskt odlingskoncept för att:

  • Minimera odlingens miljöpåverkan.
  • Främja livsmedelssäkerhet och produktkvalitet.
  • Verka för en god arbetsmiljö.
 
© 2024 Lönnslätts Bär