Hem | Klimatcertifiering | Svensk sommarsmak | Försäljning | Sorter | Odling | Om Lönnslätts Bär

Webb & Foto 

Klimatcertifierade Jordgubbar !

Grattis!
Genom att välja jordgubbar från Lönnslätts Bär bidrar du aktivt till att minska utsläppen av klimatgaser.

Vi anpassar kontinuerligt vår odling för att minimera klimatatpåverkan vid produktionen.

Svenskt Sigill kontrollerar och borgar för att vi tillämpar de senaste rönen.

 

Mer läsning:
Svenskt Sigills - hemsida
Svenskt Sigill - klimatcertifieringHåll koll på loggan som garanterar Klimatcertifiering

En klimatcertifierad produkt uppfyller dessa krav  
  1. Minskad klimatpåverkan,
    Vi använder klimatsmart handelsgödsel och el från vind och vatten.

  2. Ständiga förbättringar
    Där vi visar att vi arbetar med energieffektivisering och hushållning med våra gemensamma resurser.

  3. Ökad kunskap om klimatpåverkan i livsmedelskedjan från producent till konsument.
 
   
Mats Olsson | tel. 0708-44 21 93 | Arrievgen 175-25, 235 94 Vellinge | mats@lonnslatts.se

More Reading:

attitude attract attraction attractive attribute audience August aunt aural Australia